Business intelligence

Skąd Uber wie, kto może dłużej poczekać na kierowcę? Jak Google prognozuje potencjał zakupu konkretnego produktu, dlaczego różni pasażerowie otrzymują propozycje różnych cen biletów? Odpowiedź jest prosta: wykorzystują dane!

Coraz więcej firm rozumie, że odpowiednio przetworzone dane są ogromną szansą na rozwój i optymalizację biznesu. Jednocześnie wiele z nich boryka się z problemami z wykorzystaniem danych: brakiem zmapowanych źródeł aktualnie i potencjalnie dostępnych, ich nieustrukturyzowaniem, ich przetwarzaniem czy brakiem kompetencji analitycznych wewnątrz firmy.

Oxygen IT Business Intelligence

Zamieniamy dane w wiedzę

W projektach wdrożenia Buisness Intelligence angażujemy się już na etapie identyfikacji strategicznie istotnych źródeł danych, zarówno tych wewnątrz firmy jak i dostępnych poza nią. 

 

Oferujemy wsparcie w ich zbieraniu, porządkowaniu, wskazywaniu możliwych zastosowań. 

 

Przy przetwarzaniu danych proponujemy rozwiązania oparte o algorytmy AI i machine learning umożliwiające prognozowanie przyszłych zachowań konsumenckich czy rozwój rynku. 

Business Intelligence

Zakres naszych usług

Mapowanie danych

Warunkiem skutecznego wykorzystania BI jest dobór właściwych danych. Na podstawie zebranego wywiadu biznesowego, oferujemy naszym Klientom mapowanie dostępnych danych - zarówno tych już zbieranych jak i tych potencjalnie dostępnych, oraz określenie ich możliwego zastosowania biznesowego.

Platformy danych

Platforma danych to zintegrowany zestaw technologii, które wspólnie zaspokajają potrzeby organizacji w zakresie danych. Umożliwia pozyskiwanie, przechowywanie, przygotowywanie, dostarczanie i zarządzanie danymi, a także warstwę bezpieczeństwa dla użytkowników i aplikacji. Platforma danych jest kluczem do odblokowania wartości danych.

Modele ML & AI

Budowa modeli analitycznych (w tym opartych o machine learning) wykorzystujących wszystkie dostępne dane. Sztuczna inteligencja zwiększa zakres i dokładność analityki biznesowej. Może zmienić sposób, w jaki wykorzystujemy dane i podejmujemy decyzje. Dane oczyszczone i ustrukturyzowane przez sztuczną inteligencję są wykorzystywane przez algorytmy uczenia maszynowego lub ML do uczenia się, identyfikowania wzorców i podejmowania autonomicznych decyzji.

Raportowanie

Tworzymy systemy raportowania Business Intelligence umożliwiające ludziom w całej organizacji dostęp, mierzenie, monitorowanie i wyświetlanie danych w sposób zarorumiały i przyjazny dla użytkownika, a także niewymagający rozległej wiedzy specjalistycznej lub wiedzy na temat danych. Raportowanie BI jest wykorzystywane w celu zapewnienia wszystkim lepszych sposobów monitorowania wydajności i wyników biznesowych oraz umożliwienia decydentom podejmowania działań w oparciu o wyselekcjonowane zestawy danych.

Stack technologiczny

Budowa niezbędnego stacku technologicznego zapewniającego skuteczne i bezpieczne przetwarzanie danych. Dobieramy i wdrażamy rozwiązania na wszystkich 3 etapach BI: pozyskiwania - ETL ( (ang. Extract, Transform and Load), przechowywania danych oraz raportowania.