loader
banner

Czy Twoja firma powinna zainwestować w Analizę Danych?

Kiedy rozpoczynamy rozmowy z Klientami na temat Analizy Danych, często początkowo słyszymy wahanie i niepewność. Wynikają one zwykle z 3 przekonań dotyczących analizy danych:

  • nie mamy danych, nie mamy czego analizować
  • możliwe rozwiązania są drogie
  • analizujemy już wszystkie możliwe dane

Wszystkie z nich są jednak nieprawdziwe i stanowią tylko pozorne ograniczenie. I choć w każdym z tych obszarów faktycznie istnieją istotne wyzwania, na każde z nich oferujemy Państwu odpowiedź

Wyzwanie 1: Dane

Nawet najmniejsze firmy posiadają zwykle istniejące już zbiory danych, które można wykorzystać do analizy: dane z CRM, dane z linii produkcyjnych, informacje od dystrybutorów, poziom realizacji budżetu itp. Często dane te są agregowane w różnych systemach i nie analizowane łącznie. Niekiedy przechowywane są jedynie przez krótki czas.

Rozwiązanie OxygenIT: Analiza i Diagnoza

Zespół Analizy Danych Oxygen zawsze rozpoczyna pracę z Klientami od wywiadu na temat kluczowych obszarów rozwoju biznesu i stojących przed nim wyzwań. Dobre zrozumienie potrzeb Klienta pozwala nam na przystąpienie do analizy możliwości z jasnymi celami. Wspólnie z Klientem analizujemy dostępne już w firmie lub możliwe do pozyskania dane, określamy ich jakość i użyteczność analityczną. Podpowiadamy możliwe rozwiązania, które mogą pomóc w optymalizacji pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania danych.

Wyzwanie 2: Koszty

Precyzyjne zaplanowanie celów biznesowych na etapie Analizy i Diagnozy pozwala wybrać konkretne obszary danych, od których należy zacząć proces, by maksymalizować zyski przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów wdrożenia.  Nasi eksperci nie oferują Państwu gotowych “pakietów”, nie przychodzimy z agendą sprzedania konkretnej platformy. Dopasowujemy proponowane rozwiązania do Państwa biznesu

Dodatkowo oferujemy możliwość korzystania z kompetencji naszych ekspertów w elastycznych modelach, pozwalając na uniknięcie konieczności zatrudniania drogich ekspertów in-house.

Wyzwanie 3: Pozorna kompleksowość analizy

Nawet w firmach, które już rozpoczęły zbieranie i analizę danych, niezbędna jest stała optymalizacja. W dużych organizacjach procesy analizy często przebiegają równolegle w kilku obszarach niezależnie od siebie, bez centralnej koordynacji. W efekcie powstaje wiele szczątkowych obrazów sytuacji biznesowej bez całościowego spojrzenia. Często dopiero połączenie rozdzielonych w silosach danych pozwala na osiągnięcie znaczącej nowej wartości dla biznesu. Przykłady mogą być różne: od integracji danych o Klientach między bazami różnych działów firmy, przez łączenie danych o zachowaniach Klientów offline i online czy w końcu połączenie danych konsumenckich i zewnętrznych danych np: pogodowych.

Rozwiązanie Oxygen IT: Audyt helicopter view wraz z usługą Test Drive Greenlake.

Nasi eksperci pomogą scentralizować myślenie o danych i wskażą potencjalne obszary rozwoju. Znajdziemy niewykorzystane synergie i zaproponujemy możliwe połączenia danych, a na podstawie ich analizy dostarczymy konkretne operacjonalizowalne wnioski biznesowe.