Get Adobe Flash player

OxygenIT

Firma Oxygen IT to szybko rozwijający się uczestnik polskiego rynku teleinformatycznego. Specjalizuje się w doradztwie informatycznym oraz w integracji rozwiązań informatycznych.
Naszym celem jest trafne adresowanie potrzeb naszych Klientów, by móc im dostarczać optymalnie dopasowane do ich potrzeb, unikalne i konkurencyjne produkty.

Głównymi obszarami działania firmy są:
- dostawa kompletnych rozwiązań informatycznych wspierających funkcjonowanie procesów biznesowych oraz szeroko rozumiana integracja systemów,
- projektowanie, budowa infrastruktury technicznej dla systemów informatycznych oraz zarządzanie internetem i ochroną danych,
- kompleksowa realizacja dostaw sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, łącznie z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego na terenie całego kraju.

Dlatego stale pogłębiamy nasze kompetencje przede wszystkim poprzez współprace z Toba. Podnosimy kwalifikacje w zakresie biznesu naszych Klientów, nieustannie poprawiając jakość naszych usług.

Nasze kompetencje

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:
Zespół Oxygen IT to sztab kompetentnych specjalistów, realizujacych Państwa potrzeby od momentu ich zaadresowania poprzez fazę konsultacji aż po przemyślaną ofertę cenową, realizację i warunki umowy o wspópracy.

 NASZE USŁUGI:
kompleksowa realizacja dostaw sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, łącznie z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego na terenie całego kraju wraz ze szkoleniami personelu wraz z:
- cykliczne wizyty konserwacyjne w siedzibie Klienta
- stali opiekunowie: umowy IT, sprzedaży i pomocy technicznej
- zdalna pomoc (on-line)
- alarmowa linia telefoniczna
- projekty i realizacja profesjonalnego okablowania sieciowego LAN, strukturalnego dla pomieszczeń biurowych, budynków i hal produkcyjnych

implementacja gotowych rozwiązań informatycznych jak i dostawa kompletnych rozwiązań wspierających funkcjonowanie poszczególnych obszarów biznesowych oraz szeroko rozumiana integracja systemów, projektowanie, budowa infrastruktury technicznej dla systemów informatycznych oraz zarządzanie internetem i ochroną danych, kompleksowa realizacja dostaw sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, łącznie z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego na terenie całego kraju.

Produkty

Wśród produktów będących w ofercie Oxygen IT, szczególną uwagę proponujemy zwrócić na:
- Produkty z Portfolio firmy VMWare
- Systemy detekcji oszustw o charakterze wycieku danych (internal fraud detection)
- Platforma zarządzania mobilnym contentem VisualBee
- Produkty Infrastrukturalne
- Serwery
- Komputery Przenośne
- Infrastruktura Sieciowa
- Systemy Zabezpieczeń Sieciowych
- Storage
- Data Protection
- Data Center

Usługi

Usługi o charakterze konsultingu wokoł zagadnien IT:
- Health Check
- Data Classification
- Patch Management
- IT Security
- Cloud Solutions

Usługi uzupełniające dostawy sprzetu
- projektowanie architektury systemów komputerowych;
- projektowanie rozwiązań infrastrukturalnych - serwerów, rozwiązań sieciowych i pamięci masowych;
- dostawy i instalacje sprzętu komputerowego;
- utrzymanie infrastruktury sprzętowej w reżimach reakcji i naprawy uzależnionych od potrzeb Klienta (SLA).

Integracja IT
- projektowanie architektury rozwiązań integracyjnych;
- dobór i dostawy oprogramowania integracyjnego wiodących dostawców na rynku;
- budowa koncepcji architektur systemów zorientowanych na usługi (SOA);
- realizacja projektów integracyjnych.

Zarzadzanie Projektami
- zarządzanie projektami powierzonymi przez Klienta;
- audyt projektów z ukierunkowaniem na budowę planów nadzwyczajnych;
- konsultacja w zakresie organizacji biura projektów;
- doradztwo w zakresie stosowania metodyki Prince2 w zarządzaniu projektami.